Välkommen till Alfa eCare SignIt!

Tillgängligt var du än befinner dig

Oavsett om du är läkare, sjuksköterska, omvårdnadspersonal, kund/brukare eller anhörig är det viktigt att hela kedjan kring läkemedelshantering fungerar optimalt. Alfa eCare SignIt kan integreras med befintligt verksamhetssystem. Därmed ges tillgång till befintliga kund/brukare- och personalregister, på ett enkelt sätt.
Kontakta oss för mer information

Alfa eCare SignIt innehåller

  • Larm
  • Kontroll av läkemedelsöverlämning
  • Komplett signeringslista
  • Direkt återkoppling av läkemedelsinsatser
  • Information om kund/brukare
  • Kartfunktion i mobilen
  • Komplett uppföljning och statistik